Helena Kääriäinen; Arsnetin näyttelyn monotypioita 1

Vanha silta 2007, monotypia 85 x 72

Veden elämää 2007, monotypia 77 x 62